Els nostres objectius

picto_treballTreball
Oferir el treball com a mitjà per a la reeducació i la inserció social. Treballar perquè les penes privatives de llibertat realment estiguin orientades a la reinserció social.

picto acompanyamentAcompanyament
Donar una acollida afectiva i un acompanyament individualitzat a totes les persones que atenem. Atendre a les persones des d’una perspectiva global i fer les intervencions pedagògiques adequades, per aconseguir una millora integral de la persona. Més informació

picto autonomiaAutonomia
Dotar les persones que atenem dels recursos necessaris per a funcionar a la societat de forma autònoma i participativa.

picto promocioPromoció
Potenciar la formació bàsica i/o específica com a eina de promoció personal i professional.

Qui som
Acompanyament